Inicio Servizos Descargas Avisos

 

AVISO LEGAL

DATOS DE CONTACTO E DE REXISTRO

En cumprimento da Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI), Esproagro Ingeniería SL, como titular do sitio web www.esproagro.com, facilita os seus datos de contacto e de rexistro:

PROPIEDADE INTELECTUAL

En cumprimento do establecido no Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual, que regulariza, aclara e harmoniza as disposicións legais vixentes sobre a materia e a lexislación sectorial concordante, infórmase dos aspectos seguintes:

© 2013. Esproagro Ingeniería SL. Aviso legal.
R/ Rafael Alberti, 3 – 1º C. 15008 A Coruña

Teléfono: 981 174 185 / 608 • Fax: 981 174 607

Contacto  |  Buscador  |  Aviso legal

© 2013. Esproagro Ingeniería. R/ Rafael Alberti, 3 - 1º C. 15008 A Coruña
tel · 981 174 185 / 608  |  fax · 981 174 607  |  mail · esproagro@esproagro.com